Gravesøknader i Steinkjer kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Steinkjer kommune

Graving i Steinkjer kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.steinkjer.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk